ไถ่ชีวิตตัวที่ 20-21 น้องบุญช่วยและน้องบุญมา กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า (ทำบุญวันออกพรรษา กฐินวัดป่านิคม 2559)
สันติ คูศิริ ประธาน 2559
sunti5901.jpg
ค้นหาข้อมูลในเว็บเพื่อนเบ็ญ 21-26
ที่ปรึกษาและอดีตประธานรุ่น
Link ที่น่าสนใจ
Banner
Banner
Banner
www.facebook.com/ben2126org
Custom Search