รายการไร่บ้านไม้ใต้แสงดาวของ ลัดดาวัณย์ (ตุ๋ม 6/2)

รายการไร่บ้านไม้ใต้แสงดาวของ ลัดดาวัณย์ (ตุ๋ม 6/2)

รายการไร่บ้านไม้ใต้แสงดาว ระเบียงอุ่นตะวันลานเติมความฝันของครอบครัว ที่ Fm.96.75 mhz

ช่วงเวลาดีๆ 18.30-19.00 น. วันอาทิตย์ ตุ๋ม ลัดดาวัณย์กับธารกวีร์ มาฟังเรื่องเล่าใต้แสงดาวกัน