ไถ่ชีวิตตัวที่ 19 น้องมาลัย กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า (ทำบุญวันแม่ 2559)

ไถ่ชีวิตตัวที่ 19 น้องมาลัย กิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า (ทำบุญวันแม่ 2559)


วันแม่ปีนี้ ในเดือนสิงหาคม 2559 ชมรมเพื่อนเบ็ญจะมะ 69 (รุ่นปี 2521-2526 ม.รุ่นแรก) ได้มีกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ที่ผ่านมาพวกเราสามารถช่วยชีวิตควายสาวออกจากโรงฆ่าสัตว์ได้ถึง 18 ชีวิต (และทั้งหมด 18 สาวยังสามารถให้ลูกได้ต่อเนื่องอีก 8 ชีวิตแล้ว)

ขอขอบคุณผู้ใจบุญทุกท่านที่ช่วยกันสละเงิน มาร่วมซื้อชีวิตควาย สัตว์คู่บ้านคู่เมืองร่วมทำนาปลูกข้าวเลี้ยงดูพวกเรามาแต่โบราณ หากเราไม่ช่วยกันอีกไม่นานควายที่มีในบ้านเราอาจสูญหายเพราะถูกแทนที่ไปด้วยรถไถไปจนหมดก็ได้

ขอเชิญชวนร่วมทำบุญกิจกรรมไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์สู่วัดป่า ไถ่ชีวิตควายตัวที่ 19 โอกาสวันดีวันเข้าพรรษาปีนี้ มาร่วมทำดีกัน เพื่อนเบ็ญ 69 และผู้ใจบุญจากทั่วทุกทิศ จะช่วยกันไปไถ่ชีวิตวัวหรือควาย ที่กำลังจะถูกฆ่ามาจากโรงฆ่าสัตว์

กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ โครงการเพื่อนเบ็ญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์นำไปสู่ วัดป่านิคมพัฒนาราม จังหวัดยโสธร กำหนดจะไปช่วยซื้อชีวิตวัวควายตัวเมียจากโรงฆ่าสัตว์ นำไปถวาย พระอาจารย์โกมล ที่วัดป่านิคมพัฒนาราม อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร ซึ่งพระอาจารย์และคณะกรรมการที่วัดจัดตั้งขึ้นมา จะคัดเลือกชาวบ้านในระแวกที่มีความดี หรือมีความเหมาะสม มารับไปเลี้ยง

** ข้อแม้พิเศษสำหรับผู้ที่จะรับไปเลี้ยงคือ

*ห้ามขายและห้ามให้ใครต่อในทุกกรณี ไม่เลี้ยงคืนวัดเท่านั้น*

ไม่เลี้ยงคืนวัดเท่านั้น ห้ามให้ใครต่อหรือเอาไปขายต่อ ไม่ว่าจะขายต่อใคร ขายเข้าโรงฆ่าสัตว์ หรือขายในตลาดค้าควาย โดยผู้เลี้ยงจะได้แรงงาน มูลเป็นปุ๋ย และลูกที่เกิดมา หรือห้ามแม้กระทั่งจะเอาไปให้ใครไปต่อเพราะคนรับอาจจะขายต่อได้ ดังนั้นไม่เลี้ยงจึงขอให้คืนที่วัด เพื่อที่ถ้าใครจะรับไปเลี้ยงต่อจะต้องมารับจากพระที่วัดเท่านั้น เพื่อที่จะรับปากว่าไม่ขายควายแน่นอน 

หลังจากนี้พวกเราจะติดตามชีวิตควาย ที่เราไถ่ไปมาเล่าให้ฟังตลอด เพื่อผู้ช่วยชีวิตทุกท่านจะมั่นใจได้ว่า ชีวิตที่เราร่วมกันไปไถ่มา จะไม่ถูกขายเพื่อไปฆ่าแน่นอน แต่ถ้าตายตามปกติหรือตามอายุขัย จะกินหรือทำอะไรก็ตามสบายเลยเด้อ

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

ดูรปน้องมาลัย ได้ที่ https://www.facebook.com/pg/ben2126org/photos/?tab=album&album_id=1036550459774326

-----------------

รายชื่อผู้ทำบุญไถ่ชีวิตที่ ตัว 19 น้องมาลัย เดือนสิงหาคม วันแม่ 2559 มาทำความดีทำบุญไถ่ชีวิตกัน

@ กาญจนา ชนะวงศ์ 500

@ จ.อ.หญิง ทัศนีญา ลี 200

@ พี่ปาล์ม-พี่ปลื้ม-น้องปูน ภู่เจริญศิลป์ 500

@ คุณแม่สุภาภรณ์+คุณพ่อสาโรช คำรัตน์ 300

@ ปลัดศรี ศรีพุทธรินทร์ 1,000

@ จิตเกษม เสถียรพานิช 1,000

@ วรันณ์ธรณ์ เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ พรเทพ เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ Mr Heath Black 500

@ ณัฐชยา เย็นใจ 300

@ สืริน ฉายสุวรรณ 100

@ ละเหาะ ศรีเดช 100

@ สุดใจ-ณัฏฐา บุญข่าย 1,200

@ กัญญา จันทราธิกุล 100

@ ศรีวิสา ปีติรุ่งเรืองกูล 100

@ รัตนา จันทโรภาส 100

@ มนต์ชัย จันทราธิกุล 100

@ เจ้าที่ร้านจังรุ่งเจริญ หนามแดง 100

@ ดร.กรกมล พากเพียร 1,000

@ รัชเขต วีสเพ็ญ 500

@ ทิน แช่เคือง&จุฬาพร คำรัตน์ 400

@ ธนธรณ์& นายศรัณย์ คำรัตน์ 100

@ สมศรี พุ่มทองตรู 520

@ กัลยาพร ทั่งทรัพย์ศิริกุล&เกียรติศักดิ์ ศรภิรมย์ 500

@ นันท์นิชา เสนาชัย 3,000

@ คุณแม่ทัศนีย์ เสนาชัย 1,000

@ สุวิทย์ เทพาอภิรักษ์ 2,000

@ สุพรรณี เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ เรืองเกียรติ-พัชรา โหตระไวศยะ 500

@ เรืองรุจน์-ขวัญพร-เรืองพิชญ์ โหตระไวศยะ 500

@ พัชนี เทพาอภิรักษ์ 500

@ ชนิดา เทพาอภิรักษ์ 1,000

@ จักรพร-มาลิณี-จิรภัทร คงบัว 1,000

@ ศิริพงษ์-วลัยกร-ปุณยวัจน์-ปุณยพัตน์ กุศิโรรักษ์ 1,000

@ พตท.อภิชาต-พรพรรณ พุทธบุญ และบุตร 1,000

@ สมศักดิ์-นัชชา ชัยศรีสวัสดิ์สุข 1,000

@ พันตรี สนิทนา 500

@ สุเนตรา แก้ววิเชียร 500

@ นางจิราวดี เตียวศิริทรัพย์ 1,000

@ ด.ช ธีร์จุฑา เตียวศิริทรัพย์ 90

@ นางยุพิน ทรงครักษ์ 110

@ ชัชนะ ชูเมือง 500

@ ธนิษฐา สิงห์ทอง 300

@ นางวัชรี อู่ไพบูรณ์ จ.นครราชสีมา 500

@ เสกสรรค์ ดีสมศักดิ์และครอบครัว 500

@ ลัดดาวัลย์ แซ่แต้ 500

@ ยุพาภรณ์ ตันติธนพัตน์ 500

@ วราภรณ์ พัฒนาสันติชัย 500

@ สุมาลี ทรัพยาคม 200

@ สุภาวดี เลาหะตระกูล 400

@ สมใจ คุณผล 500

@ สุนี แซ่แต้ และลูกๆ 500

@ จรัญญา เหลี่ยมสมบัติ 300

@ น้ำใจ จินตชาติ 1,000

@ น้ำค้าง วิพุธอมร 500

@ ลัดดาวัณย์ คุณวุฒิและครอบครัว 500

@ ครอบครัว เสรีรัตนาคร 200

@ เฮียขวัญ พลอยนครา 100

@ อุทิศแด่แม่วรรณา อุดมธนะธีระ 200

@ คุณพ่ออุดม อุดมธนะธีระ 200

@ อรพิน-เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ 500

@ ยอดยกมาจากไถ่ตัวที่ 17-18 เหลือ 31,113 บาท

$ รวมเงินที่ได้ 66,233 บาท

ขอบคุณและร่วมรับบุญด้วยกันทุกคนเลยนะครับ

* ปิดรับทำบุญวันที่ 7 สิงหาคม 2559

* น้องมาลัยไถ่วันที่ 7 สิงหาคม 2559 ราคารวมค่าส่ง 29,535 บาท

* ถวายพระอาจารย์โกมล วันที่ 11 สิงหาคม 2559


*** มีเงินเหลือ 36,698 บาท จะยกยอดไปไว้ไถ่ตัว 20 น้องใจบุญ เดือนตุลาคมช่วงงานกฐินเพื่อนเบ็ญ 69 ปี 2559

ข้อมูลโครงการเพิ่มเติม
http://www.ben21-26.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2234:2013-01-29-05-45-22&catid=40:2010-11-08-09-12-46&Itemid=56

ร่วมบุญไถ่ชีวิต โอนเงินมาที่

บัญชี เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ ธ.กรุงไทย สาขากรมโรงงาน เลขที่ 981-3-69186-7 

โอนแล้วช่วยแจ้งด้วยนะครับ ที่ 09-7234-5363

ใครสนใจร่วมทำบุญแจ้งมาได้นะครับ

------------------------------------------------------------

ข้อมูลเพิ่มเติม

โครงการเพื่อนเบ็ญไถ่ชีวิตจากโรงฆ่าสัตว์นำไปสู่ วัดป่านิคมพัฒนาราม ยโสธร

Last Updated (Friday, 21 April 2017 07:28)